เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
"อาชีวศึกษาเขื่องในเกมส์ ครั้งที่3" ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "อาชีวศึกษาเขื่องในเกมส์ ครั้งที่3" ประจำปีการศึกษา 2563