เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบV-NET ปีการศึกษา2563 ให้กับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครู นักเรียน วิทยาาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เข้าร่วมบริจากโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอเขื่องใน ณ หน่วยบริจากโลหิตหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน