เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกศึกษาเขื่องใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาชีพ ณโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) โดยมีคณะครู นักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการตรวจเช็คและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกศึกษาเขื่องใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาชีพ ณโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) โดยมีคณะครู นักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการตรวจเช็คและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์