เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน