เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 สาขาวิชา
พีธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร

โครงการอาชีวะสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูม
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "อาชีวศึกษาเขื่องในเกมส์ 2562
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ เข้าตรวจ การตรวจนับจำนวน นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดใต้ยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่างๆ โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดกวางคำ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "อาชีวศึกษาเขื่องในเกมส์ ครั้งที่3" ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา e sports Rov Tournament X TrueMove H ในงานวันราชภัฏ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกศึกษาเขื่องใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาชีพ ณโรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) และ โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครู นักเรียน วิทยาาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน เข้าร่วมบริจากโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอเขื่องใน ณ หน่วยบริจากโลหิตหอประชุม ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบV-NET ปีการศึกษา2563 ให้กับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัย อาชีวศึกษาเขื่องใน

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ในกิจกรรม มีการจับฉลากของขวัญ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์