เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์