เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้มีการ สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 สาขาวิชา

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562