เมนู
ปฏิทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ...Welcome To Website...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี