เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าวสารกิจกรรม