เดือน: มีนาคม 2024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจ

ร่วมส่งกำลังใจ ให้ นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ ตัวแทนใน 30 คนจากการคัดเลือกทั่วประเทศ เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ขอขอบคุณ บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาจักรยานยนต์ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 จัดโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับเกียรติจาก ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ นางดวงเดือน จันทร์เหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

+12 ความรู้สึกทั้งหม…

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องในจัดโครงการเข้าเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

+15 ความรู้สึกทั้งหม…

ข่าวสารกิจกรรม